برگزاری جلسه مشترک هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران با دکتر سعید محمد دبیر شورایعالی تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی

با پیگیری های انجمن ژئوپلیتیک ایران و بنا به درخواست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در روز یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 ملاقاتی با جناب آقای دکتر سعید محمد رئیس دبیرخانه، انجام شد. در این جلسه اعضای هیات مدیره انجمن (دکتر هادی اعظمی رئیس انجمن، دکتر مرتضی قورچی نائب رئیس انجمن، دکتر سید محمدتقی رئیس السادات دبیر انجمن و سردار عباس بایرامی خزانه دار انجمن) حضور داشتند. دو طرف در این جلسه یک ساعته پیرامون محورهای همکاری تبادل نظر کردند. در آغاز جلسه دکتر اعظمی رئیس انجمن به بیان گزارشی از فعالیتها و برنامه های انجمن در گذشته، حال و آینده پرداخته و ضمن اشاره به اعضای هیات موسس و هیات مدیره های دوره های گذشته انجمن زمینه ها و محورهای همکاری انجمن با دبیرخانه مناطق آزاد را برشمردند. در این جلسه دکتر اسحاق معاون راهبردی و مهندس جمالی مسئول اقتصادی دبیرخانه نیز حضور داشتند و توافق شد که با برگزاری جلسات مشترکی مابین انجمن و دبیرخانه، مباحث مربوط به راهبردهای مناطق آزاد در مناطق مختلف تجزیه و تحلیل علمی شود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا