برگزاری جلسه هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران با مسئولین کمیته های انجمن

جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر هادی اعظمی (رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران) و دکتر سید محمدتقی رئیس السادات (دبیر انجمن) و دکتر محمد زهدی (مسئول کمیته انتشارات) و خانم آیه شعبانی (مسئول کمیته همایشها و نشستها) و خانم کیانی (مدیر اجرایی انجمن) روز 4شنبه 1401/08/04 ساعت 15 تا 18 در دفتر انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار شد.

در این جلسات پیرامون برنامه های آتی انجمن تا پایان سال 1401 بحث و تبادل نظر شد و پیشنهاداتی در راستای برگزاری برنامه های جدید و متنوع برای ارتقاء سطح کیفی و علمی انجمن ارائه گردید که مورد توجه قرار گرفت.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا