جایگاه استراتژیک ایران در دریای مدیترانه

دومین جلسه میز مطالعاتی ژئوپلیتیک نداجا با عنوان جایگاه استراتژیک ایران در دریای مدیترانه، با حضور ناخدا داداش زاده (رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات نداجا)، دکتر منیری از دانشگاه دافوس، دکتر سید محمدتقی رئیس السادات دبیر انجمن ژئوپلیتیک ایران، دکتر سهراب عسگری عضو و مسئول کمیته آموزش انجمن ژئوپلیتیک ایران، ناخدا بهرامی از مرکز آموزش نداجا و و ناخدا جعفری در روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ در سالن جلسات مرکز مطالعات تحقیقات نداجا برگزار گردید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا