برگزاری دومین جلسه کمیته علمی نخستین همایش ملی تمدن دریایی – مسیر پیشرفت

دومین جلسه کمیته علمی نخستین همایش ملی تمدن دریایی – مسیر پیشرفت صبح روز یکشنبه 2 مرداد ماه 1401 ساعت 10 صبح در محل سالن کنفرانس شرکت ملی نفتکش با حضور امیردریادار فرامرز نصری، امیر سید شهاب الدین حجازی، امیر جواد داداش زاده (نداجا)، دکتر هادی اعظمی، دکتر سید محمدتقی رئیس السادات و دکتر سهراب عسگری (انجمن ژئوپلیتیک ایران)، دکتر موسی سوری، شهرام فرحبد، مسعود صدری نیا، رضا دیوسالار، مصطفی بردبار و سید صاحب صادقی (شرکت ملی نفتکش ایران)، امیر نظام براتی، جبار فیروزی، مجید یوسفی (دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر)، میکائیل بابایی اصل (سازمان شیلات ایران)، هاشم منفرد (نیروی دریایی ارتش)، مهندس حسین آرامی (مرکز الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت)، امید کریمی (ستاد کل نیروهای مسلح) برگزار شد. در این جلسه ابتدا هر یک از اعضا محورها و زیر محورهای مد نظر سازمان مربوطه خود را اعلام و سپس پیرامون آنها بحث و تبادل نظر گردید. و در پایان مصوب گردید که به دلیل کمبود وقت، اعضا محورها و زیرمحورهای مدنظر خود را در گروه کمیته علمی فرستاده و در نهایت شورای سیاستگذاری همایش محورها و زیرمحورهای نهایی را اعلام نماید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا