برگزاری مجمع عمومی انجمن ژئوپلیتیک ایران در سال 1399

مجمع عمومی انجمن ژئوپلیتیک ایران با حضور هیات مدیره نهمین دوره انجمن و هیات رئیسه مجمع در روز شنبه 9 اسفند ماه 1399 در محل دفتر انجمن برگزار شد. در این جلسه جناب آقای دکتر غلامحسن حیدری به عنوان رئیس جلسه، سرکار خانم دکتر نسرین خانیها و جناب آقای دکتر ناصر رضایی به عنوان ناظر و جناب آقای دکتر ابراهیم رومینا به عنوان منشی جلسه و جناب آقای دکتر افشین متقی به عنوان نماینده وزارت علوم حضور داشتند.

جلسه با قرائت آیاتی از قرآن مجید و پخش سرود ملی رسمیت یافت. در این جلسه جناب آقای دکتر سید یحیی (رحیم) صفوی رئیس انجمن به ایراد سخن پرداختند. در نهایت گزارش فعالیتهای دو ساله انجمن در دوره هیات مدیره دوره نهم توسط دبیر انجمن جناب آقای دکتر حسین ربیعی، گزارش مالی توسط خزانه دار انجمن جناب آقای دکتر یاشار ذکی، گزارش بازرس توسط جناب آقای دکتر مصطفی قادری حاجت و گزارش عملکرد و فعالیتهای شعبه خراسان رضوی توسط رئیس شعبه جناب آقای دکتر سید هادی زرقانی و گزارش شعبه گیلان توسط رئیس شعبه جناب آقای دکتر عمران علیزاده به اطلاع اعضا انجمن رسید. این نشست به صورت مجازی با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی در محیط اسکای روم برگزار شد. در پایان حاضرین در جلسه چند عکس به یادگاری گرفتند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا