برگزاری مراسم امضای تفاهم نامه

نشست امضای تفاهم نامه بین اتحادیه انجمنهای جغرافیایی با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح دیروز سه شنبه 1400/06/16 ساعت 13:30 الی 16:30 در محل سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح با حضور نمایندگان انجمنهای علوم جغرافیایی برگزار شد. در این مراسم از انجمن ژئوپلیتیک ایران هم دعوت به عمل آمده بود که جناب آقای دکتر مصطفی قادری حاجت عضو هیات مدیره و استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس به عنوان نماینده انجمن شرکت کرده بودند. در این مراسم به هریک از نمایندگان انجمنها فرصت کوتاه 5 دقیقه ای برای صحبت داده شد که دکتر قادری حاجت به بیان رزومه و فعالیتهای گذشته و همچنین بیان توانمندی های انجمن پرداختند. در نهایت در مورد بحث تقسیم کار تخصصی انجمنها پیشنهادی مطرح شد که به اتفاق آرا به تصویب رسید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا