برگزاری نخستین جلسه کمیته پیشکسوتان و نخبگان انجمن ژئوپلیتیک ایران

نخستین جلسه کمیته پیشکسوتان و نخبگان انجمن ژئوپلیتیک ایران با حضور اساتید محترم سرکار خانم دکتر میرحیدر عضو هیأت موسس انجمن و عضو کمیته نخبگان و پیشکسوتان ، جناب آقای دکتر حافظ نیا عضو هیأت موسس انجمن و عضو کمیته نخبگان و پیشکسوتان، جناب آقای دکتر حیدری عضو هیأت موسس انجمن و عضو کمیته نخبگان و پیشکسوتان، جناب آقای دکتر اعظمی رئیس هیأت مدیره انجمن، جناب آقای دکتر قورچی نایب رئیس هیأت مدیره انجمن، سرکار خانم دکتر حیدری مسئول کمیته نخبگان و پیشکسوتان انجمن، جناب آقای دکتر ولیقلی زاده عضو کمیته نخبگان و پیشکسوتان، جناب آقای نقیب زاده بازرس انجمن‌ و دکتر رئیس السادات دبیر انجمن در تاریخ چهارم آذر ماه ‌سال هزار و چهارصد ساعت بیست در اسکايپ برگزار شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا