برگزاری نوزدهمین جلسه و اولین جلسه حضوری هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران

نوزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین جلسه حضوری دوشنبه 15 شهریور 1400 از ساعت 19 الی 21 در محل دفتر انجمن ژئوپلیتیک ایران با حضور دکتر هادی اعظمی ریاست هیأت مدیره، دکتر مرتضی قورچی نائب رئیس هیأت مدیره، آقای عباس بایرامی خزانه دار، دکتر سید محمد تقی رئیس السادات دبیر انجمن، دکتر فرخ نیا مسئول کمیته بین الملل و سرکار خانم کیانی مسئول امور اداری انجمن برگزار شد.
جلسه بیشتر در خصوص کمیته بین الملل بود که با راه‌اندازی کمیته بین الملل تصمیماتی برای شروع نشست ها و همایش های بین المللی انجمن ژئوپلیتیک ایران اتخاذ شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا