برگزاری همایش بین المللی پیامدهای ویروس کرونا برای مناطق مختلف جهان (ابعاد مفهومی و عملی)

گروه مطالعات منطقه ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران و برخی نهادها برگزار میکند:
همایش بین المللی «پیامدهای ویروس کرونا برای مناطق مختلف جهان (ابعاد مفهومی و عملی)»

مهلت ارسال چکیده مقالات: 1399/10/30
مهلت ارسال اصل مقالات: 1399/11/30
زمان برگزاری همایش: 1399/12/17

نحوه برگزاری همایش: مجازی

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا