تروریسم، ابعاد مکانی و بازتاب‏های جهانی

عنوان کتاب: تروریسم، ابعاد مکانی و بازتاب‏ های جهانی

نویسندگان: دکتر جواد اطاعت، علی اکبر دبیری

انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

تروریسم در کنار بحران‏ های زیست محیطی و گسترش بیماری ‏های واگیر‏دار از مهمترین چالش ‏های جهان در قرن بیست و یکم است. گسترش و تعدد گروه ‏های تروریستی و حملات آن‏ها باعث شده است که پژوهشگران حوزه‏ های مختلف علوم سیاسی، روابط بین الملل، جامعه شناسی، اقتصاد و جغرافیا ابعاد مختلف این پدیده را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهند.

کتاب تروریسم ابعاد مکانی و بازتاب‏های جهانی، ضمن بررسی ویژگی‏ها، تاریخچه و انواع مختلف تروریسم و همچنین ارزیابی نظریه‏ های تبیین کننده شکل‏ گیری این پدیده، ابعاد مکانی- فضایی تروریسم را تشریح کرده و چارچوبی برای مطالعات تروریسم از منظر جغرافیا فراهم آورده است.

این کتاب در شش فصل  به شرح زیر تالیف شده است:

فصل اول :تعاریف، مفاهیم و نظریه‏ های تبیین کننده تروریسم؛

فصل دوم : تاریخچه و ویژگی ‏های تروریسم؛

فصل سوم :انواع تروریسم و حملات تروریستی؛

فصل چهارم  :ابعاد مکانی- فضایی تروریسم؛

فصل پنجم :تروریسم در مناطق و کشورهای گوناگون جهان؛

فصل ششم :تحلیل زمانی- مکانی حملات تروریستی در ایران؛

مطالعه این کتاب برای پژوهشگران حوزه علوم سیاسی، روابط بین الملل، جغرافیای سیاسی، مطالعات امنیتی و مسئولان سیاسی- امنیتی توصیه می ‏شود.


این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا