جغرافیای سیاسی مرزهای ایران

نویسنده: ستاد فرماندهی مرزبانی ناجا، دفتر تحقیقات کاربردی

ناشر: ستاد فرماندهی مرزبانی ناجا، دفتر تحقیقات کاربردی

در طول تاریخ ایران مرزها همواره دستخوش تحولات بوده است؛ گاهی علت این تغییرات هجوم خارجی، گاهی اختلافات در درون هیأت حاکمه و گاه نیز به علت بی توجهی به خواست ملتها و ظلم و تبعیض بر مردم، این تحولات را موجب می ­شد و مرزهای ایران به سبب نبود یکپارچگی از درون، دچار تزلزل می­ گردید. معمولاً پس از تغییر و تحولات در مرزها معاهداتی به امضا می­ رسید. بنابراین توجه به اوضاعی که این معاهدات، در آن منعقد گردیده چه بسا کمکی مؤثر برای اقدامات بعدی باشد. از این رو دفتر تحقیقات کاربردی مرزبانی ناجا با توجه به بعد تاریخی مرزها و تغییرات شکل گرفته در مرزهای ایران، با نگاهی کاربردی با بهره گیری از مفاهیم روز و نوین اقدام به تألیف کتاب جغرافیای سیاسی مرزهای ایران در سه جلد نموده است که جلد اول آن به شکل گیری مرزهای کنونی ایران، جلد دوم به مفاهیم امنیتی و امنیت در مرزهای ایران و جلد سوم به شرح عبور خط مرز و عوامل مؤثر در مرزهای آینده پرداخته است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا