جلسه حضوری اعضای هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران با مسئولین کمیته ها برگزار شد.

جلسه حضوری اعضای هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران با مسئولین کمیته ها در روز چهارشنبه 8 دی ماه 1401 ساعت 12 تا 14 برگزار شد. در این جلسه که با حضور دکتر اعظمی (رئیس انجمن)، دکتر مصطفی قادری حاجت (عضو هیات مدیره)، دکتر رئیس السادات (دبیر انجمن)، دکتر ناصر رضایی (مسئول کمیته پژوهش و نوآوری)، دکتر سهراب عسگری (مسئول کمیته آموزش) و خانم آیه شعبانی (مسئول کمیته همایشها و نشستها) برگزار شد، هر یک از مسئولین کمیته ها ضمن ارائه گزارشی از برنامه ها و جلسات برگزار شده کمیته خود به بیان معضلات و مشکلات پیش روی کمیته خود و تدوین برنامه های آتی کمیته خود پرداختند. در پایان جلسه مصوب شد که اعضای هیات مدیره و مسئولین کمیته ها حداقل ۲ هفته یکبار در دفتر انجمن ملاقات و پیگیری امور انجمن را داشته باشند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا