جلسه مسئول کمیته همایش ها و نشستهای انجمن با رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران

صبح امروز یکشنبه 1400/07/18 ساعت 11:30 جلسه ای با حضور خانم شعبانی (مسئول کمیته همایش ها و نشستهای انجمن) و دکتر اعظمی (رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران) در دفتر انجمن برگزار گردید.
در این جلسه پیشنهاداتی پیرامون برگزاری نشستها، همایش ها و کنگره آتی انجمن در سال جدید، پیشنهاداتی مطرح گردید و ضمن بررسی آنها به بیان برخی از برنامه های علمی راهبردی آتی انجمن در این زمینه پرداخته شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا