جنبش‌های زیست محیطی برای آب و مرگ عدالتخواهی

امروزه فراتر از جنبش‌های سیاسی، فرهنگی یا اقتصادی، جنبش‌های زیست محیطی بخشی از مطالبات جامعه را شکل داده است و هر روز با گستره پهنه شرایط بد در پس رویداد‌ها و رخداد‌های سیاسی، مسائل زیست محیطی به شکل جنبش‌های اعتراضی و کنش‌های سیاسی سر بیرون آورده‌اند و به گونه روز افزونی در‌حال شکل دادن به بخشی از زندگی انسان‌ها هستند. از همین روی، برخی‌ها با انحراف از مسیر عدالت خواهی و پیروی نکردن از سیاست‌های یکسان در حفاظت و استفاده از منابع زیستی کشور، جامعه را درگیر بحران‌های اجتماعی و زیست محیطی کرده‌اند. بر این اساس، از آنجا که درک عدالت به عنوان عرصه عملیاتی در توزیع و تقسیم منابع کشور می‌تواند ما را به سمت  توسعه متوازن برای دستیابی به مکانسیم و شاخص‌های استاندارد هدایت کند، برخی ناعدالتی‌ها سبب گردیده تا تهدیدات و چالش‌های عمیقی در پس شکاف‌های زیست محیطی کشور رخ دهند و دامنه اعتراضات را گسترده‌تر کنند. در این بین، می‌توان اظهار داشت که مرگ عتدالتخواهی زمانی آغاز شده که منافع ملی به نفع منافع بخشی نادیده انگاشته شدند تا ما امروزه شاهد اجرای برخی نابرابرها در زمینه‌ی توزیع برنامه ریزی بودجه و اجرای سریع طرح‌های بزرگ انتقال و تأمین آب برخی استان‌ها باشیم ولی در برخی دیگر از استان ها فارغ از درک عدالت و توسعه متوازن با وجود انبوهی از مسائل و مشکلات زیست محیطی در کنار مسائل دیگر، هنوز اقدام مستحکمی صورت نپذیرفته است. به طور کلی، می توان اذعان داشت که جنبش های زیست محیطی در ایران هر روز با دامنه وسیعی تری ظهور یافته و مرگ عدالت خواهی نیز فزونی تر شده است. در این راستا، سویه جنبش های زیست محیطی جدیدی ظهور یافته و برای مقابله با تهدیدات ناشی از تصمیمات کلان ملی که حفاظت و حمایت از محیط زیست را قبضه کرده اند و منجر به تخریب محیط زیست شده اند، امروزه در قالب جنبش های اجتماعی سر بیرون آورده اند و باید پیش بینی نمود که با اهمیت بخشی به منابع حیاتی کشور از جمله منابع آب که در حال حاضر در فضای حقیقی ایران اثرات و پیآمد های کمبود آن نمود عینی یافته است، بیشتر مورد توجه از منظر عدالت در تقسیم و توزیع آن شود. در نهایت، جنبش های زیست محیطی که در رویارویی با بحران های موجود زمینه را برای افزایش آگاهی ها و مطالبات عمومی فراهم آورده است، که در ایران در تعامل با سیاست برای سازمان ها و نهاد های تصمیم گیر ظهور یافته است، بایستی با شیوه مسالمت آمیز و به دور از کنش‌ها و تنش‌های سیاسی به خواسته ها و بیانات آنها پرداخته شود.

ارجاع به این تحلیل

یوسفی شاتوری،محمد (1401) جنبش‌های زیست محیطی برای آب و مرگ عدالتخواهی، رسانه ژئوپلیتیک، انجمن ژئوپلیتیک ایران

درباره نویسنده

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا