جهانی شدن( بایسته ها)

عنوان کتاب: جهانی شدن بایسته ها)

نویسنده: جرج ریترز

ترجمه:عسگر قهرمانپور

عنوان کتاب جهانی ‏شدن:بنیان‏ ها نسخه‏ ی خلاصه شده کتاب جهانی‏ شدن:یک متن پایه(2010)از همین نویسنده است. به اذعان جرج ریتزر نویسنده کتاب، هر چند کتاب جهانی‏ شدن:یک متن پایه، متن درسی کاملی برای دوره‎ی جهانی ‏شدن محسوب می‏ شود، اما کتاب حاضر نیز دست کمی برای تبدیل شدن به متن درسی ندارد. و انگهی نویسنده توصیه می‏ کند در کنار این کتاب بایستی کتاب‏ های دیگر درباره‏ ی جهانی‏ شدن را نیز مطالعه کرد و این کتاب در واقع مکمل درسی دوره ‏های جامعه ‏شناسی و علوم اجتماعی به شمار می‏ آید. همان گونه که از عنوان کتاب بر می‏ آید، کتاب حاضر عناصر بایسته و بنیادین جهانی‏ شدن را در خود گنجانده است. به باور ریتزر، کتاب جهانی‏ شدن:بنیان‏ ها در فهم بنیادین مهمترین فرایندهای جهان امروز و آینده بسیار مهم است.

جرج ریتزر استاد ممتاز جامعه‌شناسی دانشگاه مریلند، در میان جامعه دانشجویان علوم اجتماعی ایران چندان هم چهره نا آشنایی نیست. ریتزر بیشتر به خاطر مطرح کردن ایده مک دونالدی شدن بر سر زبان‏ها افتاد وصد البته به گفته خود شور عاشقانه‏ اش برای جامعه‏ شناسی شهرت او را دو چندان کرد. او خود را عمدتاً در زمره جامعه‏ شناسان عمومی قرار می‏دهد و در کتاب مقدمه‏ای بر جامعه‏ شناسی که به قلم همین مترجم در حال ترجمه است و قرار است انتشارات چاپ پخش آن را منتشر کرد مفصل به موضوع جامعه‏ شناسی عمومی پرداخته است. کتاب مقدمه‏ای بر جامعه‏ شناسی ریتزر تلاش می ‏کند جامعه‏ شناسی را از منظری نو با تمرکز بر شبکه‏ های اجتماعی و ظهور عصرپسامصرف بررسی کند، و نگاهی که شاید او را از دیگر جامعه‏ شناسان متمایز می‏ کند، همین توجه بیشتر به زندگی آینده در پرتو اینترنت و شبکه ‏های اجتماعی است که تغییرات زیادی به وجود خواهد آورد.

کتاب حاضر نیز در نوع خود نکات بسیاری مهمی را بررسی می‏کند که در آینده جوامع در حال توسعه و توسعه یافته حائز اهمیت است. آیا جهانی‏شدن خواهد توانست در همه عرصه ‏ها بر زندگی انسان‏ها حاکم است؟ یا به اندازه قدرت جهانی‏ شدن، مقاومت نیز عرض اندام خواهد کرد؟

فهرست کلی کتاب

1  جهانی‌شدن

2 تئوریزه کردن جهانی‌شدن

3  ساختار اقتصاد جهانی

4  جریان‌های اقتصادی جهانی

5 فرایندها و ساختارهای سیاسی جهانی

6  ساختارها و جریان‌های فن‌آوری پیشرفته

7 فرهنگ جهانی و جریان‌های فرهنگی

8  جریان‌های جهانی مهاجران

9 جریان‌های زیست‌محیطی جهانی

10  جریان‌های جهانی منفی و فرایندها

11  نابرابری

12  دست و پنجه نرم کردن، مقاومت و آینده‌ی جهانی‌شدن

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا