جوابیه ای بر نامه دوم دکتر حسین پور مطلق

چندی پیش دکتر مهدی حسین پور مطلق مطلبی با عنوان حاشیه ای بر یک مراسم انتشار دادند که در کانال انجمن با نام خودشان انتشار داده شد و در پاسخ به مطالب ایشان جوابیه ای از سمت دکتر حسین ربیعی دبیر انجمن با عنوان حاشیه ای بر یک حاشیه منتشر شد. حال دکتر حسین پور مطلق مجددا نامه ای در جواب به جوابیه دکتر ربیعی برای انجمن ارسال کرده اند که در پست قبل این نامه را دیدید و اکنون جوابیه دکتر ربیعی را می بینید.

جناب دکتر حسین پور مطلق
با سلام و احترام
جوابیه ای که بر یادداشت شما نوشته شده بود، پاسخ هیأت مدیره انجمن بود که به قلم دبیر انجمن (حسین ربیعی) آن هم در پاسخ به سمپاشی های شما نوشته شده بود و شخص دیگری در این ماجرا دخالتی نداشته است. با این حال برای بار آخر به یک یک بندهای نوشته شما پاسخ می دهیم تا ذهن اعضای محترم انجمن، با تحلیل نادرست شما آشفته نشود.
1-  در فضای روز برگزاری مجمع عمومی، فرصت نقد و نظر اعضای انجمن در مورد عملکرد اعضای هیأت مدیره فراهم بود و اگر عضوی حضور داشت و نظری داشت به آسانی می توانست آن را اظهار کند و اصلاً زینت مجلس نبود که در زینت المجلس بودن هیچ نفعی برای هیأت مدیره متصور نبود. جهت اطلاع مشروعیت را برایتان معنا می کنیم. مشروعیت در دو معنای قانونی بودن و مقبول بودن استفاده می شود. از جهت قانونی، انجمن تا زمانی که با تصویب مجمع عمومی یا از سوی وزارت علوم منحل نشده است، قانونی، محکم و پابرجاست، هر کس که می خواهد عضو هیأت مدیره آن باشد. از جهت مقبولیت ملاک انتخابات و رأیی است که هیأت مدیره آورده است که میزان آن از نخستین دوره تا آخرین دوره مشخص و ثبت شده است و در انتخابات سال آینده هم عددی را نشان خواهد داد. اگر ملاک دیگری برای مشروعیت می شناسید و بر شما مسجل شده است بفرمایید.
2-  معنا و ارتباط ضرب المثلی که در بند دوم بکار برده اید برای ما نامفهوم است، ولی اعضا اگر طلبی داشتند و ما بدهکار بودیم باید می آمدند و حقشان را می گرفتند. وقتی از شما دعوت رسمی می شود و شرکت نمی کنید بر دعوت کننده حرجی نیست.
3-  در دوره جدید آماری به وزارت علوم ارائه نشده است که پر طمطراق باشد یا نباشد. آمار شرکت کنندگان در نشست مجمع عمومی بی کم و کاست به وزارت خانه ارسال شده است و اساساً از لحاظ قانونی بودن نشست، ملاک نصف بعلاوه یک اعضای دارای کارت است و دست کم از نظر ما، دلیلی برای اغراق در شرکت کنندگان وجود ندارد. در گزارش های سالانه انجمن هم دست کم در این دوره روش کار همین است. ضمناً هوشیار باشید؛ بالا بودن درجه و اعتبار انجمن به هر طریقی که بدست آمده باشد، باعث آبرو و افتخار همه اعضا از جمله جنابعالی است و منافع آن به جیب هیأت مدیره نمی رود.  
4-  ما ادعایی در تخصص جغرافیای سیاسی نداریم، ولی به همه متخصصین و جنابعالی عرض می کنیم که ما انجمن را محل سهم خواهی و قدرت طلبی و قدرت نمایی نمی دانیم. انجمن علمی همچنان که از نامش پیداست، مکانی برای فعالیت علمی و بهبود وضعیت رشته علمی و دانش آموختگان مربوطه است و غیر از این، منافع و مواهبی ندارد و عضویت در آن اگر با هدفی به جز بهبود وضعیت آموزش و پژوهش جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک باشد، تماماً بیهودگی و خسران است. آن جوابیه در نهایت شفافیت نوشته شده است و آن نشانه ها و شواهد تمامیت خواهی را فقط چشمان معیوب دیده اند. اما در مورد سئوالات شما:
الف: ما هم باور داریم که حق اعضای انجمن است که از مصوبات هیأت مدیره مطلع باشند به همین دلیل دعوت می کنیم به کارشناس انجمن مراجعه کنید و مصوبات هیأت مدیره را دریافت و ملاحظه کنید. خبری نیست؛ ما خیالمان راحت است شما هم خیالتان راحت. البته ما پاسخگوی فعالیت این دوره هستیم و دوره قبلی را باید اعضای هیأت مدیره قبلی پاسخ دهند از جمله جنابعالی.
ب)به نظر شما در مورد تفاوت معنادار گزارش خزانه دار فعلی و بازرس دوره قبلی (البته به ادعای شما) چه کسی باید پاسخ دهد؟ هیأت مدیره قبلی یا هیأت مدیره فعلی؟؟ مگر نه این که جنابعالی عضو هیأت مدیره قبلی بوده اید؟ خب بسم الله؛ بفرمایید علت را بیان کنید تا ما هم پاسخمان را بگیریم. اگر به هر دلیلی اعضای هیأت مدیره قبلی از بیان شفاف وضعیت مالی یا وضع اداره انجمن ناتوان بوده اند، کوتاهی هیأت مدیره کنونی است؟؟ شما به عنوان عضو هیأت مدیره قبلی در مورد همان گردش مالی ادعایی خودتان هر چه دارید بفرمایید تا برای ما و سایر اعضا واقعیت آشکار شود.
ج) آنچه در بندهای ج، د، ه آورده اید تماماً را خودتان باید پاسخ دهید. بلاخره عضو هیأت مدیره بوده اید. گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری؟؟
و) کمیت و کیفیت اعضای انجمن سیال است چرا که در هر زمان تعداد مختلفی برای تمدید عضویت اقدام می کنند و همچنان که در یادداشت پیشین آورده شد، در دوره انتخابات هیأت مدیره بسیار زیاد و سال بعد بسیار کم است. تفسیر آن با متخصصینی که انجمن را محل قدرت طلبی و قدرت نمایی می دانند!!
ز) این بند را هم خودتان پاسخ دهید. از نظر قانون، مجری انتخابات هیأت مدیره مستقر است نه هیأت مدیره ای که پس از آنها می آید.
ح) انتخابات هیأت مدیره همواره از طرف هیأت رئیسه موقتی که در روز رآی گیری انتخاب می شوند انجام می شود و درستی یا نادرستی آن بر عهده همان هیأت رئیسه است و البته اگر شما تخلفی دیده اید باید همان زمان و در روز رأی گیری اعلام می کردید و نماینده وزارت علوم را متقاعد می کردید که انتخابات را باطل کند. برای ثبت نام و صدور کارت، ملاک مراجعه حضوری در روز رأی گیری نیست. باید در زمان مقرر حق عضویت پرداخت شود تا فرصت کافی برای صدور کارت شناسایی وجود داشته باشد. نانوایی نیست که همزمان با مراجعه بخواهید نان داغ تحویل بگیرید. ضمناً همه اینها متوجه هیأت مدیره قبلی است که جهت یادآوری، شما عضو همان هیأت مدیره بوده اید.
5-  اتفاقاً این بند را بخاطر این آورده ایم که تلنگری باشد برای یادآوری همه، تا اعضای محترم مشارکت بیشتری در فعالیت های انجمن داشته باشد. ما بسیار مشتاقیم که نه تنها در روز انتخابات که همواره اعضا در فعالیت های مختلفی که انجمن تدارک می بیند شرکت کنند. به خصوص نشست هایی مانند نشست آسیب شناسی آموزش و پژوهش که با وجود دعوت چند باره حضرتعالی و سایر همکاران و علیرغم اعلام موافقت اولیه، افتخار حضور ندادند.
6-  در مورد بحران مشروعیت پیشتر توضیح داده شد. آنچه در دوره قبلی هیأت مدیره رخ داده است، اگر چه نتایجش دامنگیر انجمن شده است، ولی در هر حال ارتباطی به هیأت مدیره فعلی ندارد. مزید استحضار در نخستین جلسه هیأت مدیره جدید از همه اعضای قبلی دعوت شد تا با حضور در هیآت مدیره سوء تفاهم ها را برطرف کنند که تنها یک یا دو نفر آمدند.
7-  امید و آرزوهایتان را از طریق مشارکت عملی در برنامه های انجمن محقق کنید. ما هم خوشحال خواهیم شد.
8-  این حجم غرض ورزی عجیب است که از حسن نیت هم سوء برداشت می کنید. ما نه تنها نگران باشکوه برگزار شدن انتخابات سال آینده نیستیم که پیشاپیش از همه اعضا دعوت می کنیم که با همه توان و قدرت حضور پیدا کنند و دیگران را هم دعوت و حتی اجبار کنند که در این انتخابات شرکت کنند. در هر زمان؛ ارج و اعتبار انجمن افتخار ماست، این که چه کسی انجمن را اداره می کند و چه کسی این ارج و اعتبار را برای انجمن آورده است مهم نیست. باز هم تأکید می کنیم که انجمن ملک طلق هیچ کسی نیست.

بقلم حسین ربیعی (دبیر انجمن ژئوپلیتیک ایران)

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا