حضور فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه فردوسی مشهد

با دعوت و هماهنگی انجمن ژئوپلیتیک ایران و با میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد و در راستای تفاهم نامه همکاری های مشترک انجمن ژئوپلیتیک ایران با نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ یکشنبه 25 اردیبهشت ماه سال جاری (سال 1401) به امضای رئیس انجمن و دریادار ایرانی رسید، روز چهارشنبه ۱۹ بهمن‌ ۱۴۰۱، دریادار ایرانی و هیات همراه در دانشگاه فردوسی مشهد حضور یافتند. در این نشست دکتر هادی اعظمی (رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران)، دکتر سید هادی زرقانی (رئیس شعبه خراسان رضوی انجمن ژئوپلیتیک ایران)، دکتر ضابط (رئیس دانشگاه فردوسی مشهد)، دکتر لطفی (معاون پژوهشی دانشگاه)، دکتر پناهی (مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه) و جمعی از اساتید دانشگاه فردوسی مشهد حضور داشتند. در این نشست چند ساعته، ابتدا تفاهم نامه به منظور توسعه همکاری های علمی، تحقیقاتی و فناوری بین دانشگاه فردوسی مشهد و نیروی دریایی راهبردی ارتش ج.ا. ایران به امضا رسید و در ادامه دریادار ایرانی درباره (توسعه فرهنگ دریایی و نقش دانشگاهیان در توسعه‌ قدرت دریایی)به ایراد سخن پرداختند. در انتها از پژوهشکده هوا خورشید و آزمایشگاه های دانشکده مهندسی بازدید به عمل آمد.

https://www.um.ac.ir/news/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF.html

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا