حکمرانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (نشست نهم)

💠➖دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی و پژوهشکده مطالعات راهبردی با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران  برگزار می کنند:

✳️➖نهمین نشست اولین همایش بین المللی حکمرانی و کشورداری در ایران با موضوع:
«حکمرانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»

🔵➖دکتر هادی ویسی (دانشگاه پیام نور)
موضوع: استراتژی ژئواکونومیک حلقه مفقوده حکمرانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

🔵➖دکتر محمد حسن پیمان فر (دانشگاه خوارزمی)
موضوع: حکمرانی خوب برای توسعه نقش ورزش در سیاست خارجی ج.ا.ایران

🔵➖خانم پریسا شاه محمدی (دانشگاه شهید باهنر کرمان)
موضوع: نقش و جایگاه پژوهش روابط بین‌المللی در سیاست گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران

🔵➖مدیر نشست: دکتر غلامرضا کریمی (دانشگاه خوارزمی)
موضوع: حکمرانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در پرونده هسته‌ای

🗓️➖زمان: پنج شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۰  🕐➖ساعت: ۱۵ تا ۱۶.۴۰
💻➖لینک ورود به نشست: (https://vc۳.khu.ac.ir/govern-۴/)
صدور گواهی حضور در نشست فقط با ثبت نام در سامانه همایش از طریق این لینک (https://irangovernance1.khu.ac.ir/form_wrk.php?&slct_pg_id=72&sid=1&slc_lang=fa) امکان پذیر است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اسکرول به بالا