حکمرانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (نشست نهم)

?➖دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی و پژوهشکده مطالعات راهبردی با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران  برگزار می کنند:

✳️➖نهمین نشست اولین همایش بین المللی حکمرانی و کشورداری در ایران با موضوع:
«حکمرانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»

?➖دکتر هادی ویسی (دانشگاه پیام نور)
موضوع: استراتژی ژئواکونومیک حلقه مفقوده حکمرانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

?➖دکتر محمد حسن پیمان فر (دانشگاه خوارزمی)
موضوع: حکمرانی خوب برای توسعه نقش ورزش در سیاست خارجی ج.ا.ایران

?➖خانم پریسا شاه محمدی (دانشگاه شهید باهنر کرمان)
موضوع: نقش و جایگاه پژوهش روابط بین‌المللی در سیاست گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران

?➖مدیر نشست: دکتر غلامرضا کریمی (دانشگاه خوارزمی)
موضوع: حکمرانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در پرونده هسته‌ای

?️➖زمان: پنج شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۰  ?➖ساعت: ۱۵ تا ۱۶.۴۰
?➖لینک ورود به نشست: (https://vc۳.khu.ac.ir/govern-۴/)
صدور گواهی حضور در نشست فقط با ثبت نام در سامانه همایش از طریق این لینک (https://irangovernance1.khu.ac.ir/form_wrk.php?&slct_pg_id=72&sid=1&slc_lang=fa) امکان پذیر است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا