حکم انتصاب مسئول کمیته آموزش

جناب آقای دکتر سهراب عسگری، استادیار و عضویت هیات علمی دانشگاه پیام نور و عضو پیوسته انجمن ژئوپلیتیک ایران، طی حکمی از سوی رئیس انجمن جناب آقای دکتر هادی اعظمی از تاریخ 16 شهریور ماه 1400 به مدت یکسال به عنوان مسئول کمیته آموزش انجمن منصوب شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اسکرول به بالا