انتصاب مسئول کمیته امور رفاهی و خدمات فرهنگی انجمن ژئوپلیتیک ایران

جناب آقای جواد کاویانی‌راد از اعضای پیوسته انجمن ژئوپلیتیک ایران طی حکمی از سوی رئیس انجمن جناب آقای دکتر محمد حسن نامی از تاریخ 20 دیماه 1402 به مدت یکسال به عنوان مسئول کمیته امور رفاهی و خدمات فرهنگی انجمن منصوب شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا