حکم مسئول کمیته اشتغال و کارآفرینی

دکتر حمیدرضا نصرتی از اعضای پیوسته انجمن ژئوپلیتیک ایران و مدیر اجرایی سابق انجمن ژئوپلیتیک ایران، طی حکمی از سوی رئیس انجمن جناب آقای دکتر هادی اعظمی از تاریخ 15 تیر ماه 1400 به مدت یکسال به عنوان مسئول کمیته اشتغال و کارآفرینی انجمن منصوب شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا