خدمات انجمن ژئوپلیتیک ایران

انتشارات

چاپ و انتشار کتاب و فصلنامه شامل فصلنامه علمی پژوهشی ژئوپلیتیک و پژوهش های جغرافیای سیاسی

اشتغال

انجمن به اشتغال و کاریابی دانشجویان و دانش آموختگان رشته های حوزه فعالیت انجمن کمک می کند

امور گردشگری

اختصاص مهمانسرا و اقامت گاه بوم گردی برای اعضا با تخفیف و برگزاری تور های گردشگری

همایش و نشست

انجمن به منظور ترویج دانش نسبت به برگزاری همایش ها و نشست ها اقدام می نماید

اسکرول به بالا