دهمین جلسه کمیته علمی همایش ژئوپلیتیک شیعه

دهمین جلسه کمیته علمی همایش ژئوپلیتیک شیعه با حضور اعضای کمیته علمی و اجرایی همایش ذیل به ریاست دکتر صفوی روز سه شنبه مورخ 14/5/91 ساعت 14 الی 16 بعدازظهر در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار  گردید.

در این جلسه با ارائه گزارشی از تعداد مقالات رسیده به دبیرخانه همایش توسط دکتر احمدی در مورد مقالات رسیده به دبیرخانه تصمیم گیری و اساتید داور تعیین گردید.

جلسه بعدی در مورخ 11/6/1391 درساعت 16 الی 18 در همان مکان قبلی برگزار خواهد شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا