دومین جلسه کمیته انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران

دومین جلسه کمیته انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران با حضور اعضای این کمیته در دفتر انجمن  برگزار شد. در این جلسه در خصوص چاپ کتابهای ارسال شده به انتشارات انجمن بحث و تصمیم گیری شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{yoogallery src=[/images/gallery/2entesharat] width=[150]}

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا