دومین شورای پژوهشی مرکز مطالعات مرزی دفتر فرماندهی مرزبانی استان خراسان رضوی برگزار گردید

پیرو تفاهم نامه انجمن ژئوپلیتیک ایران، شعبه خراسان رضوی و فرماندهی مرزبانی استان خراسان رضوی، دومین شورای پژوهشی مرکز مطالعات مرزی در روز سه شنبه 13/11/1394در دفتر فرماندهی مرزبانی استان خراسان رضوی برگزار گردید و طی آن نحوه همکاریهای پژوهشی، نحوه اجرای فعالیتهای پژوهشی، نحوه حمایت و پشتیبانی مرزبانی از پژوهشهای دانشجویی و … مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

-بازدید اساتید و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد از مرزهای شمال شرق استان بصورت مستمر در دستور کار طرفین قرار گیرد.

– موضوعات پایان نامه های دانشجوئی و طرح صنعتی و غیر صنعتی مورد نیاز مرزبانی خراسان رضوی مورد ارزیابی و مقرر گردید مورد حمایت های علمی و مالی قرار گیرد.

-استفاده از پتانسیل های علمی بالقوه موجود در دانشگاه فردوسی مشهد در راستای توسعه مثبت پایدار در مرزبانی استان

-برگزاری جلسات اتاق فکر و اجرای سخنرانیهای علمی – کاربردی در یگانهای مرزی با دستور کار مشخص

-ارتقاء همکاری های علمی- پژوهشی متناسب با نیازهای پژوهشی تأیید مرزبانی استان خراسان رضوی

– ترجمه کتب و مقالات علمی متناسب با نیازهای مرزبانی استان.

– تدوین و تألیف کتب و مقالات علمی پیرامون برطرف کردن نیازهای مرزبانی به منظور توسعه امنیت پایدار، ارتقاء آمادگی دفاعی نیروهای مرزی

-طرحهای مختلف برای کنترل مطلوب مرزهای خراسان رضوی با کشورهای همسایه

-مشارکت مرزنشینان بعنوان نیروهای کمکی و مرزداران واقعی و تعامل و همکاری آنان بر نیروهای مرزی

-ساختار سازی و اخذ مجوز از مبادی مربوطه برای تبدیل مرکز مطالعات مرزی به قطب هسته یا پژوهشکده مطالعات مرزی در چارچوب مقررات جاری وزارت علوم.

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا