دیالکتیک ساختار کارگزار در منازعات ژئوپلیتیکی خاورمیانه

کتاب دیالکتیک ساختار کارگزار در منازعات ژئوپلیتیکی خاورمیانه

نویسنده: دکتر محمد رضا عبداله پور  و دکتر محسن دیانت

انتشارات کلک سیمین

به دنبال کودتای نافرجام در ترکیه و ایدئولوژی ناسیونالیسم که ذاتاً یک ایدئولوژی سرزمینی است تعامل و تقابل ژئوپلیتیک بین کنشگران ژئوپلیتیک یعنی ساختارها و کارگزار های ژئوپلیتیک به مرحله جدیدی می رسد که این مرحله نبرد برای اعماق استراتژیک خاورمیانه است . کتاب حاضر با تلفیق متغیرهای مختلف جامعه شناسی ، روابط بین الملل ، مطالعات منطقه ای و ژئوپلیتیک پست مدرن ، فرضیه ای بکر را در تحلیل منازعات خاورمیانه ای به تصویر می کشد که علاوه بر بعد نظریه پردازی ، راهنمائی برای تحلیل های آتی تحلیل گران برای تعارضات ژئوپلیتیکی خاورمیانه خواهد بود . یکی از اهداف اصلی کتاب ، نشان دادن  تقابل ساختارهای ژئوپلیتیکی ـ ایدئولوژیکی عربستان، ایران و ترکیه درحوزة ژئوپلیتیکی مزوپوتامیا است. چرا که این واحد جغرافیایی علاوه‌بر اینکه یک میدان بکر اقتصادی ـ جغرافیایی است،پیوستگیهای آن با سایر مناطق خاورمیانه، دسترسی به ژئوپلیتیک انرژی، وجود کارگزارهای ژئوپلیتیک مانند اقلیتها و قومیتهای مختلف با مذاهب متفاوت، به‌خصوص درپی حملات گروه تروریستی داعش، این میدان را عرصة یک رقابت هژمونیک بر سر تفوق بر این حوزه کرده است.ازسویی نوستالژی هژمونی در مزوپوتامیابرای هر سه میدان منطقه‌ای ایران، عربستان و ترکیه وجود دارد، چرا که در بازه‌های زمانی مختلف این هلال حاصلخیز، جزیی از قلمرو ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک آنان بوده است.

به طوریکه این اثر برای اولین‌بار و با استعانت از نظریة میدانپیر بوردیووساختار/کارگزار گیدنزی ـ باسکاری با تأکید بر گفتمانهای ژئوپلیتیک و هژمونی منطقه‌ای،تحلیلی از کنش هویتی تقابل‌گرا در میدان ایدئولوژیک ـ ژئوپلیتیک ـ هژمونیک را تبیین می‌کند.به عبارتی این کتاب درپی واکاوی نبرد عمقها در سه مقوله مذکوراست.

کتاب حاضر در 5 فصل ، به مبانی نظری دیالکتیک ساختار کارگزار در ژئوپلیتیک (  برای اولین باردر جامعه علمی  توسط مولفان رائه گردیده) ، کارگزارهای ژئوپلیتیک در خاورمیانه ، نقش ساختارهای منطقه ای در تعارضات ژئوپلیتیکی ، رقابت ساختارهای ژئوپلیتیک  منطقه ای در خاورمیانه و نتیجه گیری می پردازد . این کتاب در 183 صفحه و توسط انتشارات کلک سیمین  روانه بازار نشر گردید.

 

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا