دیدگاههای تئوریک در خصوص حکمرانی دولتی

کتاب “حکمرانی دولتی نوین؟ دیدگاه های نو ظهور به حکمرانی دولتی از منظر تئوری و عملدر سال 2010 توسط
استیفن پی آزبورنتالیف شده است. این کتاب از دیدگاه ها صاحب نظرانی همچون رابرت پایپر (استاد برجسته دانشگاه گلاسکو انگلستان)، برایان هید (استاد کرسی مدیریت دانشگاه کوییزلند استرالیا) و دین ایتل(استاد دانشگاه دی پاول آمریکا) در زمره بهترین کتابهایی است که تاکنون در زمینه مبحث حکمرانی به چاپ رسیده اند.

این کتاب ارزشمند توانسته است با تجمیع نظرات برجسته ترین دانشمندان علم اداره،  نخست به زیبایی،  اشتباهات رایج در درک مفاهیم بنیادین علم اداره را با استدلالی دقیق و منطقی خدشه ناپذیر مطرح نموده و  به چالش بکشد، سپس، جایگاه مفاهیم اصلی این علم را به درستی به تصویر کشیده و درنهایت راه را برای مباحث آکادمیک بیشتر پیرامون این مفاهیم بر روی پژوهشگران و صاحبنظران این عرصه بگشاید.مفاهیم ارزشمند این کتاب در پنج بخش
و بیست و سه فصل گردآوری شده است که فصل های مقدمه، بحث و نتیجه گیری توسط خود مولف به رشته تحریر درآمده اند و سایر فصل ها اختصاص به ارائه نظرات دانشمندان برجسته و صاحب نظر (افرادی همچون گای پترز، آون هیوز و …) دارد. اثر حاضر که ترجمه بخش اول کتاب مذکور بوده و با عنوان “دیدگاه های تئوریک درخصوص حکمرانی دولتی”به چاپ رسید، دارای هفت فصل به شرح ذیل است؛

فصل اول(مقدمه مولف): حکمرانی دولتی(نوین)؛ موضوعی مناسب برای بحث و تبادل نظر (نوشته استیفن پی آزبورن)در این فصل، مولف درباره موضوع حکمرانی دولتی مقدمه ای درخور و شایسته را بیان کرده و در پایان فصل، ساختار کتابش را به زیبایی تشریح می کند.

فصل دوم: چشم انداز جهانی در حکمرانی (نوشته پاتریشیا کنت)

فصل سوم: فراحکمرانی و مدیریت دولتی (نوشته گای پترز)

فصل چهارم: نوآوری ها در حکمرانی(نوشته مارک مور و جین هارتلی)

فصل پنجم: حکمرانی و توانایی حکومت کردن (نوشته ژان کویمن)

فصل ششم : آیا حکمرانی وجود دارد؟(نوشته آون هیوز)

فصل هفتم: چه چیزی ماندگار است؟ حکمرانی دولتی و چرخه اصلاحات (لورنس ای. لین جی آر)

ترجمه بخش های بعدی کتاب مذکور که عبارتند از:بخش دومتحت عنوان حکمرانی و همکاری سازمان ها در ارائه خدمات دولتیدارای شش فصل، بخش سومتحت عنوان حکمرانی روابط تجاری(پیمانکاری) دارای سه فصل، بخش چهارمتحت عنوانحکمرانی شبکه های بین سازمانیدارای سه فصل،  بخش پنجمتحت عنوان حکمرانی شبکه های سیاسیدارای چهار فصل،  در جلد دوم چاپ شده و به زودی در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.به امید آنکه مطالعه این کتاب ارزشمند بتواند به درک بهتر پارادایم حکمرانی و پرکردن خلاء علمی موجود در بحث های آکادمیک پیرامون این موضوع کمک نماید.

این کتاب توسط دکتر طاهره مرادیان ، شهرناز ورنوس و هادی محمدی ترجمه شده است.کتاب مذکور در 218 صفحه رقعی با شمارگان 1200 نسخه در تابستان 1396 توسط نشر انتخاب چاپ و به بازار عرضه شده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا