دیپلماسی و امنیت انرژی

تألیف: حمیدرضا نصرتی-کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و کامل منیری-کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی

ناشر: نشر انتخاب

انرژی(نفت و گاز) به عنوان يکي از مهمترين چالش­هاي جهان معاصر از درجه اهميت رو به افزايشي در معادلات اقتصادي و سياسي برخوردار است. بسياري کماکان بر اين باورند که علت اصلي مناقشات يکصد ساله گذشته ناشي از پيدايش اين ماده حياتي در جهان و ورود آن به معادلات سياسي و رقابت­هاي پايان ناپذير قدرتها براي تسلّط بر مناطق و کشورهاي داراي اين ماده حیاتی است. با گذشت زمان نه تنها از درجه اهميت انرژي در ساختار روابط بين­­الملل و نوع رفتارهاي سياسي کشورهاي بزرگ با يکديگر از يک سو و صاحبان ذخاير انرژي از سوي ديگر کاسته نشده است بلکه هر روز بر ميزان پيچيدگي و افزايش درجه ريسک و نزاع براي تسلط بر اين منابع افزوده شده است. در اين ميان و به دنبال بي­ ثباتي و آثار و تبعات افزايش قيمت  نفت بر کشورهاي صنعتي توجه به گاز از هر زمان ديگري بيشتر شده است. به همين دليل تغيير استراتژيک در نگاه به انرژي از رويکردها و تلاش­ها و رقابت­هاي آغاز شده در حوزه گاز کاملا مشهود است.

از سوی دیگر، ديپلماسي انرژی به ايجاد فرصت­هاي تعامل بين­ المللي در جهت حداكثرسازي زنجيره ارزش نفت و گاز و بهره­ گيري از منافع ژئوپلیتيك و ژئواكونوميك كشورهای دارندۀ ذخایر نفت و گاز كمك كرده و تلاش مي­كند تا با تكيه بر ابزار نفت و گاز، در جهت افزايش فرصت­هاي بين ­المللي گام بردارد. اين ديپلماسي در واقع انجام مأموريت­هاي ديپلماتيك در راستاي اهداف كلان توسعه و با هدف ارتقاي موقعيت سياسي و اقتصادي این کشورها و جلب سرمايه­گذاري و همكاري­هاي بين­ المللي در حوزه نفت و گاز است. کتاب دیپلماسی و امنیت انرژی در پی تشریح چگونگی ارتباط بین دیپلماسی وامنیت انرژی است.

این کتاب در چهار فصل به شرح زیر تنظیم شده است:

فصل اول: نگاهی بر مباحث نظری دیپلماسی انرژی

فصل دوم: امنیت انرژی و ابعاد آن

فصل سوم: دیپلماسی نفتی و سیاست خارجی ایران

فصل چهارم: دیپلماسی انرژی ایران

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا