راهنمای پرداخت وجه به همایش

راهنمای پرداخت وجه به همایش «ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی با رویکرد آمایشی».

@bsdConference

bsd.um.ac.ir

bsd@ferdowsi.um.ac.ir

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا