راه اندازی شعبه کردستان انجمن ژئوپلیتیک ایران و حکم انتصاب مسئول شعبه

به حول و قوه الهی، در چارچوب اساسنامه انجمن ژئوپلیتیک ایران، برای گسترش فعالیت های کمی و کیفی در گستره جغرافیایی وسیع تر و استفاده از ظرفیت های دانشگاهها و مراکز علمی در استانهای مختلف، شعبه کردستان انجمن ژئوپلیتیک ایران فعالیت خود را، رسما از تاریخ پانزدهم خرداد ماه ۱۴۰۰ آغاز کرد. طی حکمی از سوی رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران، آقای دکتر اسکندر مرادی به عنوان مسئول شعبه منصوب شدند. هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران توفیقات بیش از پیش را برای مسئولان و اعضاء محترم شعبه کردستان آرزومند است.

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا