رساله دانش آموخته دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی و عضو پیوسته انجمن ژئوپلیتیک ایران به عنوان رسانه برتر معرفی شد.

رساله دانش آموخته دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی و عضو پیوسته انجمن ژئوپلیتیک ایران از سوی وزارت علوم به عنوان رساله برگزیده تقاضامحور در سطح دانشگاه های کشور انتخاب و به عنوان رسانه برتر معرفی شد.

رساله مقطع دکتری جناب آقای آرش قربانی سپهر با عنوان «تحلیل اهداف بازیگران بر آینده مناسبات قدرت در کلان شهرها (نمونه: کلانشهر تهران)» توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۴۰۱ به عنوان رساله برتر تقاضامحور ملّی در بین دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور انتخاب گردید.

این رساله با راهنمایی دکتر افشین متقی (عضو هیأت دانشگاه خوارزمی) و مشاوره دکتر جوزف سالوکوادز (استاد تمام دانشگاه ایوان جاوخشلی تفلیس گرجستان) انجام شده است.

شایان ذکر است در سال ۱۴۰۱ رساله دکتر جناب آقای آرش قربانی سپهر به عنوان رساله برتر دانشگاه خوارزمی انتخاب گردید و همچنین در سومین جشنواره ملی امیر کبیر در سال ۱۴۰۱ به عنوان رساله برتر در حوزه علوم انسانی معرفی و تقدیر شد.

همچنین ایشان برگزیده جایزه شهید چمران بنیاد ملی نخبگان (دوره حمایتی پسا دکتری) در سال ۱۴۰۱ می باشند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا