سخنرانی علمی تحلیل ژئوپلیتیکی پیدایش و رشد داعش و استراتژی مقابله با آن

قطب علمی جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس با مشارکت انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کند:

سخنرانی علمی تحلیل ژئوپلیتیکی پیدایش و رشد داعش و استراتژی مقابله با آن

 

سخنران: دکتر محمدرضا حافظ نیا: استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

 

زمان: دوشنبه 16 آذر ماه 1394: ساعت 10 الی 12

 

مکان: تهران، تقاطع جلال آل احمد و بزرگراه شهید چمران، دانشگاه تربیت مدرس، سالن شهید مطهریاین مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا