سخنرانی علمی مرزبانی و مدیریت مرزهای شمالی شرق کشور

مرکز مطالعات مرزی و انجمن ژئوپلیتیک ایران، شعبه خراسان رضوی برگزار می کند:

سخنرانی علمی مرزبانی و مدیریت مرزهای شمالی شرق کشور

همراه با پرسش و پاسخ


سخنران: سرتیپ دوم پاسدار محمد کاظم تقوی؛ فرماندهی مرزبانی خراسان رضوی

زمان: دوشنبه 94/9/23   ساعت 12 الی 13


مکان: تالار دکتر شریعتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهداین مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا