سخنرانی علمی ژئوپلیتیک و تحولات تاریخی در ایران

قطب علمی جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس با همکاری انجمن علمی جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه برگزار می نماید:


سخنرانی علمی ژئوپلیتیک و تحولات تاریخی در ایران

سخنران:

دکتر جواد اطاعت – دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

زمان و مکان برگزاری:

چهارشنبه 26 آذرماه 1393  ساعت 10-12

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدۀ علوم انسانی، طبقۀ اول، سالن استاد دکتر شکویی

حضور برای همۀ علاقه مندان آزاد است

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا