سخنرانی علمی ژئوپلیتیک و دیپلماسی خاورمیانه

انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری گروه جغرافیای خانه اندیشمندان علوم انسانی و انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می کند:

سخنرانی علمی ژئوپلیتیک و دیپلماسی خاورمیانه

سخنران دکتر عبدالرضا فرجی راد استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

زمان دوشنبه 26 بهمن ماه ساعت: 16:30 الی 18

مکان: تهران، خیابان استاد نجات الهی نبش ورشو، پلاک 2 خانه اندیشمندان علوم انسانی

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا