سفر علمی دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه شهید بهشتی به مناطق مرزی و منطقه آزاد ارس

مرز یکی از نمادهای اصلی جغرافیای سیاسی است که دو واحد سیاسی-فضایی را از هم متمایز می­ کند و کارکردهای اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی بسیاری برای آنها متصور است که برای آشنایی دانشجویان جغرافیای سیاسی با این عنصر ژئوپلیتکی درس جغرافیای مرزهای ایران در مقطع کارشناسی ارشد پیش­بینی شده است. بر این اساس، سفر علمی دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه شهید بهشتی به مناظق مرزی و منطقه آزاد ارس انجام شده است. برای دیدن گزارش این سفر اینجا کلیک کنید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا