سلسله درس‌گفتارهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی پنجم)


انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی به صورت مجازی برگزار میکند:

سلسله درس‌گفتارهای جغرافیا و سیاست

💠 وبینار تخصصی 5 💠

✳️➖ نقد و بررسی آرا و نظریات کارل اشمیت در جغرافیای سیاسی

🎙➖ سخنران؛
دکتر مرتضی قورچی
استادیار جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک دانشگاه شهید بهشتی

📕➖ برگزارکنندگان:
🔶➖ معاونت پژوهشی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی
🔶➖ انجمن ژئوپلیتیک ایران
📅➖ زمان برگزاری: سه شنبه 18 آذرماه ۱۳۹۹ ساعت 18 الی 20

🔶➖ لینک ورود:


http://vc2.khu.ac.ir/rht0nwxj50ai/

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا