سلسله نشست های آنلاین همایش «ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار در مناطق مرزی با رویکرد آمایشی» (نشست سوم)

انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه خراسان رضوی برگزار میکند:

سلسله نشست های آنلاین همایش «ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار در مناطق مرزی با رویکرد آمایشی»

(نشست سوم)

?? سخنران:

دکتر محسن جان پرور (استادیار جغرافیای سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد)


?️? زمان:

جمعه 9 مهرماه 1399

ساعت ۲۰

پخش از طریق لایو اینستاگرام همایش

https://www.instagram.com/p/CFtXLlZAe2E/?igshid=a9usr1yy1gfq

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا