سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی یازدهم)

انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کند….

سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست ….

گفتگوی یازدهم…

سخنران:

دکتر رضا رحیمی: دانش آموخته دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران

عنوان سخنرانی:

چگونه از دانش جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک در حوزه رسانه و خبر استفاده کنیم؟

زمان:

سه شنبه  ۴ آذر ۱۳۹۹ –  ساعت:  ۲۱ تا ۲۲

مجری برگزاری : دکتر سید محمد تقی رئیس السادات

پخش در اینستاگرام انجمن ژئوپلیتیک ایران

https://www.instagram.com/iranianassociationofgeopolitic

با سخنرانی های زنده انجمن ژئوپلیتیک ایران همراه باشید.

#انجمن_ژئوپلیتیک_ایران
#جغرافیای_سیاسی
#ژئوپلیتیک
#گفتگوی_زنده
#رسانه
#خبر
#ژئوپلیتیک_رسانه
#خبر_سیاسی
#دکتر_رضا_رحیمی
#دانشگاه_تهران

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا