سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی دوازدهم)

انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کند…..

سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست….

گفتگوی دوازدهم….

سخنران:

دکتر محسن جان پرور: استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد….

عنوان سخنرانی:

ژئوپلیتیک (آنچه هست و آنچه باید باشد)….

زمان:

سه شنبه  ۱۱ آذر ۱۳۹۹ –  ساعت:  ۲۱ تا ۲۲

مجری برگزاری : دکتر سید محمد تقی رئیس السادات

پخش در اینستاگرام انجمن ژئوپلیتیک ایران

https://www.instagram.com/iranianassociationofgeopolitic

با سخنرانی های زنده انجمن ژئوپلیتیک ایران همراه باشید.

#انجمن_ژئوپلیتیک_ایران
#جغرافیای_سیاسی
#ژئوپلیتیک
#گفتگوی_زنده
#ژئوپلیتیک_سنتی
#ژئوپلیتیک_مدرن
#ژئوپلیتیک_پست_مدرن
#دکتر_محسن_جان_پرور
#دانشگاه_فردوسی_مشهد

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا