سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی سیزدهم)

انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کند.
سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست ….

گفتگوی سیزدهم….

سخنران:
محمود نورانی: کاندیدای دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

عنوان سخنرانی:

مفهوم سازی امنیت ملی و بین الملل در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک

زمان:

سه شنبه  ۲ دی ۱۳۹۹ –  ساعت:  ۲۱ تا ۲۲

مجری برگزاری: دکتر سید محمد تقی رئیس السادات

پخش در اینستاگرام انجمن ژئوپلیتیک ایران

https://www.instagram.com/iranianassociationofgeopolitic

با سخنرانی های زنده انجمن ژئوپلیتیک ایران همراه باشید.

#انجمن_ژئوپلیتیک_ایران
#جغرافیای_سیاسی
#ژئوپلیتیک
#گفتگوی_زنده
#امنيت
#امنیت_ملی
#امنیت_بین_الملل
#محمود_نورانی
#دانشگاه_تربیت_مدرس

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اسکرول به بالا