سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی هشتم)

?➖ انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کند:

✳️➖ سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست

? گفتگوی هشتم ?

✳️➖ بررسی نسبت هنر با سیاست، جغرافیا و قدرت (ژئوپلیتیک هنر)

سخنران:

?➖ سامان خلیلیان (معاون فرهنگی مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، کاندیدای دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی)

زمان:

?➖ سه شنبه 22 مهر 1399

ساعت: 21 تا 22

مجری برگزاری : سید محمد تقی رئیس السادات

پخش در اینستاگرام انجمن ژئوپلیتیک ایران

https://www.instagram.com/iranianassociationofgeopolitic

?با سخنرانی های زنده انجمن ژئوپلیتیک ایران همراه باشید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا