سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی چهاردهم)

🔶➖ انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کند.

✳️➖ سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست

💠 گفتگوی چهاردهم 💠

✳️➖ جغرافیای سیاسی (آنچه هست و آنچه باید باشد)

سخنران:

🎙➖ دکتر محسن جان پرور: استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد

زمان:

📅➖ دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹

ساعت: ۲۰ تا ۲۱

مجری برگزاری: دکتر سید محمد تقی رئیس السادات – دبیر انجمن ژئوپلیتیک ایران

پخش در اینستاگرام انجمن ژئوپلیتیک ایران

https://www.instagram.com/iranianassociationofgeopolitic

🔹 با سخنرانی های زنده انجمن ژئوپلیتیک ایران همراه باشید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اسکرول به بالا