سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی اول)

انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کند:

✳️➖سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (دوره دوم)

💠گفتگوی اول 💠

✳️➖ آسیب شناسی تحلیل سیاسی – ژئوپلیتیکی در حوزه اروپا

🎙➖ دکتر سید نادر نوربخش:
دانش آموخته جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران و کارشناس مسائل اروپا

📅➖ چهار شنبه ۲۶ مرداد ١۴٠١
🕖➖ ساعت: ١٩

📝➖میزبان گفتگو :
دکتر سید محمد تقی رئیس السادات
دبیر انجمن ژئوپلیتیک ایران

پخش در اینستاگرام انجمن ژئوپلیتیک ایران

https://www.instagram.com/iranianassociationofgeopolitic

✳️➖ با سخنرانی های زنده انجمن ژئوپلیتیک ایران همراه باشید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا