نشست علمی «روز ملی خلیج فارس» برگزار شد.

نشست علمی «روز ملی خلیج فارس» از سوی انجمن ژئوپلیتیک ایران و انجمن علمی معلمان جغرافیای خراسان رضوی با همکاری کتابخانه آستان قدس رضوی و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و اندیشکده رضوی ساعت 16 تا 19 پنجشنبه 9 اردیبهشت ماه 1400 به صورت مجازی برگزار شد.

در این نشست، دکتر محمد رضا حافظ نیا، استاد گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، امیر دکتر حبیب الله سیاری، رياست ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران و استاد دانشگاه عالی دفاع، و دکتر رضا صابری، معاونت متوسطه اداره کل اموزش و پرورش خراسان رضوی و ریاست انجمن معلمان جغرافیای خراسان رضوی به بیان نظرات تخصصی خود پرداختند. دبیر علمی این نشست دکتر سید محمد تقی رئیس السادات، دبیر انجمن ژئوپلیتیک ایران بود.

در این نشست، کتابخانه جغرافیا و کتاب کتابشناسی خلیج فارس توسط فاطمه فخری، کارشناس کتابخانه تخصصی جغرافیا معرفی و در حاشیه نشست، نمایشگاه مجازی نقشه ها و اسناد خلیج فارس نیز برگزار شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا