طرح ساختاری- نتیجه محور مدیریت محیط زیست جهانی- ملی

طرح ساختاری- نتیجه محور مدیریت محیط زیست جهانی- ملی

دکتر یدالله کریمی پور استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی

 

استاد یدالله کریمی­ پور طی کتاب اکولوژی سیاسی که نخستین کتاب در این زمینه به زبان فارسی است(انتشارت دانش پویان جوان- 1390)، طرحی ساختاری- عملیاتی و نتیجه محور را برای مدیریت محیط زیست جهانی- ملی و محلی در قالبی بس ساده، عملیات پذیر و در فضای اندیشه صلح جغرافیایی(ژئوپاسیفیک) ارایه داده است. از آنجا که مطالب این کتاب برای علاقه مندان و دانشجویان مفید بوده و می تواند مورد توجه مدیران سیاسی قرار گیرد، بر آن شدم تا با تغییراتی کوچک طرح پایانی کتاب را در الگویی متفاوت به آگاهی همگان برسانم. امید است این طرح مورد نقد و بررسی استادان و دانش آموختگان برسد. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

 

پرستو موفقیان

دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی

 

برای دریافت متن کامل این گزارش به اینجا کلیک کنید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا