فراخوان ارسال مقاله به فصل‌نامه آمایش سیاسی فضا

فصل‌نامه آمایش سیاسی فضا (2645-5145 :eISSN) با مجوز شماره  75615 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از نشریات انتشارات دانشگاه تربیت مدرس است که تحت مسئولیت علمی سردبیر و هیات تحریریه منتشر می شود.  خاطر نشان می شود فصلنامه آمایش سیاسی فضا در شرف دریافت مجوز علمی قرار داشته و بدین وسیله از همه صاحب نظران در حوزه آمایش سیاسی فضا، آمایش سرزمین، برنامه ریزی شهری و منطقه ای، توریسم، برنامه ریز کیفیت محیطی و… تقاضا می شود مقالات علمی خود را به منظور بررسی و در نهایت پس از فرآیند سریع داوری در صورت پذیرش چاپ نماید.

وبسایت مجله:

https://psp.modares.ac.ir

سردبیر: دکتر زهرا احمدی پور

دستیارسردبیر: دکتر مصطفی قادری حاجت

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اسکرول به بالا