فراخوان ارسال مقاله به فصل‌نامه آمایش سیاسی فضا

فصل‌نامه آمایش سیاسی فضا (2645-5145 :eISSN) با مجوز شماره  75615 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از نشریات انتشارات دانشگاه تربیت مدرس است که تحت مسئولیت علمی سردبیر و هیات تحریریه منتشر می شود.  خاطر نشان می شود فصلنامه آمایش سیاسی فضا در شرف دریافت مجوز علمی قرار داشته و بدین وسیله از همه صاحب نظران در حوزه آمایش سیاسی فضا، آمایش سرزمین، برنامه ریزی شهری و منطقه ای، توریسم، برنامه ریز کیفیت محیطی و… تقاضا می شود مقالات علمی خود را به منظور بررسی و در نهایت پس از فرآیند سریع داوری در صورت پذیرش چاپ نماید.

وبسایت مجله:

https://psp.modares.ac.ir

سردبیر: دکتر زهرا احمدی پور

دستیارسردبیر: دکتر مصطفی قادری حاجت

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا