فراخوان مقاله جهت فصلنامه پژوهش هاي بنيادين جهان اسلام

فصلنامه پژوهش هاي بنيادين جهان اسلام ( در آستانه علمي- پژوهشي شدن)، وابسته به موسسه آينده پژوهشي جهان اسلام، با هدف واكاوي مباني و راهكارهاي ارتقاي سطح كيفي و كمي مناسبات كشورهاي اسلامي پايه گذاري شده است. اين نشريه به دنبال يافتن بستري تبييني- تحليلي براي بهبود جايگاه كشورهاي جهان اسلام در نظام بين الملل، فزوني بخشي امنيت ، رفاه و آسايش شهروندان اين كشورها و زمينه چيني براي همگرايي و وحدت ميان آن ها است. رهيافت نشريه استوار بر زاويه ديدي واقع گرا و عملگرا و پيوند حوزه نظر و عمل در مطالعات جهان اسلام است. در اين نوع نگاه، پژوهش هاي كمي و كيفي به يكديگر پيوند داده شده تا رهاوردها و برايندهاي تحقيق، صورتي كاربردي و عملياتي به خود بگيرد. فصلنامه پژوهش هاي بنيادين جهان اسلام در اين راه از طرح هاي پژوهشي و مقالات انديشمندان، صاحب نظران و پژوهشگران استقبال كرده و آمادگي خود را براي انتشار مقالاتي با محورها و موضوعاتي از اين دست اعلام مي دارد:

1-  سياست و حكومت در جهان اسلام.

2- سياست خارجي و روابط بين الملل در جهان اسلام.

3- مباني همگرايي و دلايل واگرايي ملت- دولت هاي اسلامي.

4- آينده پژوهي جهان اسلام.

5- نقش انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي ايران به عنوان ام القراي جهان اسلام در فرايندهاي آن.

6- الگوهاي مديريتي و بهره وري در جهان اسلام.

7- مباني و نظريات راهبردي، امنيتي، ژئواستراتژيك و دفاعي در جهان اسلام.

8- ژئوپلتيك و جغرافياي سياسي جهان اسلام.

9- نهادها، اتحاديه ها، كنفرانس ها و مقررات اسلامي.

10- مناطق و قدرت ها در دنياي اسلام.

11- مساله فلسطين.

12- جنبش هاي جديد اجتماعي و بيداري اسلامي.

13- جهان اسلام در آينه آمار و ارقام.

14- رسانه هاي گروهي، ارتباطات و جهان اسلام.

15- بنيادگرايي، تروريسم و گروههاي افراطي در جهان اسلام.

16- جغرافياي اقتصادي، انرژي و جغرافياي فرهنگي جهان اسلام.

17- توريسم و گردشگري حلال و اسلامي.

18- فرصت ها و تهديدهاي جهان اسلام در ارتباط با نظام بين الملل.

19- حقوق زنان، حقوق بشر و حقوق اقليت ها در اسلام.

20- اقليت هاي مسلمان در كشورهاي غيرمسلمان.

21- حقوق بين الملل و اخلاق محيط زيست و جهان اسلام.

22- مطالعه موردي بر روي يك يا چند كشور يا نهاد، سازمان وشخصيت برجسته اسلامي با نگاهي نو.

علاقه مندان مي توانند آثار خويش را در چارچوب شيوه نامه نشريه تنظيم و ارسال نمايند. مقالات فرستاده شده پس از طي فرايند ارزيابي و داوري، چاپ خواهند شد.طرح هايي در اولويت اين موسسه قرار دارند كه مساله محور، انديشيده شده، علمي، روزآمد، كاربردي و عملياتي، با نگاه به آينده و استوار بر چارچوب نظري اي گويا و پويا باشد.

 

اطلاعات تماس:

نشاني: تهران، سعادت آباد، بلوار فرحزادي، ميدان كتاب، انتهاي خيابان كوهستان، كوچه گل آذين، بن بست يكم، پلاك 1- كدپستي 1981118795

شماره تماس: 22361465-021   تارنما: www.iiwfs.com

Email: journal@iiwfs.com  

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا