فضای مجازی و تحولات جغرافیای سیاسی

فضای مجازی و تحولات جغرافیای سیاسی

تألیف: دکتر یوسف زین العابدین عموقین

نشر انتخاب1394

توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات، فضایی انتزاعی و مبتنی بر اطلاعات موازی  با فضای واقعی به وجود آورد که در آن اطلاعات بدون آنکه توسط رسانه ها، دولت ها و سازمان های سلسله مراتبی پردازش شده باشند، در اختیار استفاده کنندگان قرار میگیرند. این فضای جدید به علت برخورداری از ویژگی فرا زمانی و فرامکانی و تهیه و توزیع سریع و رایگان اطلاعات، به زودی توانست هم عامل فضا در جغرافیای سیاسی را به چالش بکشد و هم به عنوان مولفه قدرت در ژئوپلیتیک مطرح شود. از این رو، کتاب حاضر با عنوان فضای مجازی و تحولات جغرافیای سیاسی درصدد است تحولات ناشی از فضای مجازی و فرصتها و تهدیدهای جدیدی را که هرگز تجربه نشده اند در جغرافیای سیاسی و به تبع ژئوپلیتیک مورد مطالعه قرار دهد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا