قابل توجه اعضاي محترم انجمن ژئوپليتيک ايران

کميته آموزش انجمن ژئوپليتيک ايران در نظر دارد به منظور بهره برداري از توان تخصصي اساتيد محترم و همچنين ارتقاء علمي اعضا محترم، اقدام به برگزاري کلاس هاي آموزشي کند. لذا چنانچه اساتيد ارجمند عضو انجمن تمايل دارند کلاس هاي آموزشي به منظور آموزش اصول و مفاهيم جغرافياي سياسي و ژئوپليتيک برای علاقمندان برگزار کنند به دفتر انجمن اعلام نمايند تا کميته آموزش، ضمن اطلاع رساني به علاقمندان، زمينه برگزاري کلاس ها را فراهم کند.

همچنين چنانچه نهادها، سازمان ها و يا ساير اعضا و دانشجويان عزيز مايلند برخي مفاهيم، اصول و يا روش هاي تحقيق جغرافياي سياسي و ژئوپليتيک را بيشتر بياموزند، مي توانند ضمن اعلام موضوع مورد نياز، استاد مربوط را نيز پيشنهاد دهند تا پس از هماهنگي هاي لازم زمينه برگزاري کلاس هاي آموزشي فراهم آيد.

روابط عمومی انجمن ژئوپلیتیک ایران

 


این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا